ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Ежегодно, на 19 февруари, децата (момчетата) от Четвърта възрастова група, се обличат в народни носии и отдават почетен караул пред портрета на Васил Левски, който е поставен в специално обособен кът. Децата, идващи на детска градина в този ден, носят цветя, които оставят пред портрета на Апостола.

На 3 март, отново децата от Четвърта възрастова група, подготвят кратка програма, която представят пред останалите групи в детската градина.