ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

В ДГ "Зора" редовно се организират спортни празници, в които вземат участие децата от всички възрастови групи. Освен положителните емоции за децата, така ние съдействаме за повишаване и подобряване на тяхната физическа култура.

Ежегодно Община Дупница организира спортен празник за децата от всички детски градини, намиращи се на територията й, в който децата от Трета и Четвърта възрастови групи вземат участие.