ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

През м. Ноември 2018 г., горски инспектори от РДГ-Кюстендил проведоха занимания с децата от Детска градина „Зора“.

По време на заниманията децата имаха възможност да научат за различните видове дървета, какво трябва да правят, за да не замърсяват природата и как да се грижат за опазването на всички обитатели в гората. Инспекторите показаха на децата интересни дървета, които те оприличаваха на различни герои. Участниците се включиха в много забавни игри.

Накрая децата, заедно с инспекторите, засадиха две дръвчета червен дъб, като обещаха да се грижат за тях и всички получиха подаръци - семена от черен бор, шишарки, лакомства и много други предметни  награди.