ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че приемът на деца за първа група за учебната 2024/ 2025 г. е обявен и ще се извърщва съгласно Заповед № РД 04-132/ 30.01.2024 г. на Кмета на Община Дупница и утвърден график към нея.

Прием на молби (заявления) - от 05.03.2024 г. до 19.03.2024 г.

Обявяване на списъците с класираните деца - 22.03.2024 г.

Записване на приетите деца - от 25.03.2024 г. до 29.03.2024 г.

Обявяване на свободните места - 01.04.2024 г.

Попълване на свободните места - от 02.04.2024 г. до 05.04.2024 г.

Обявяване на свободните места - 08.04.2024 г.

Попълване на свободните места - до 12.04.2024 г.

Обявяване на свободните места - всеки понеделник до 30.08.2024 г.

Попълване на свободните места - от вторник до петък всяка седмица до 30.08.2024 г.