ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Прием на деца за учебната 2020/2021 година

Съгласно заповед № РД 04-63/21.01.2019 г. на кмета на община Дупница, обявявам приема на деца в ДГ "Зора" за учебната 2019/ 2020 година.Приемът ще се осъществи по следния график:

  1. Приемане на заявления за прием на деца - до 15 март 2019 г.
  2. Обявяване на списъците с класираните деца - на 25 март 2019 г.
  3. Записване на приетите деца - от 26 до 29 март 2019 г.
  4. Обявяване на свободните места - на 01 април 2019 г.
  5. Попълване на свободните места - от 2 до 5 април 2019 г.
  6. Обявяване на свободните места - 8 април 2019 г.
  7. Попълване на свободните места - до 12 април 2019 г.
  8. Обявяване на свободните места всеки понеделник до 01 септември 2019 г. (при наличие на такива)