ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Прием

Приемът на деца в ДГ "Зора" се осъществява след подадено от родителя заявление по образец до директора на детската градина. Децата могат да постъпят за предучилищно образование не по- рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишна възраст. Записването, отписването и преместването в общинските детски градини се извършват съгласно Наредба на Общинския съвет.

При наличие на свободни места, приемът на деца се извършва целогодишно във всички възрастови групи!