ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Проекти по ERASMUS+

"Предучилищната възраст - здрава основа за успешно развитие. Обмен на добри професионални практики в предучилищното образование и иновативният мениджмънт в него."

Проектът е спечелен през 2019 г. и е реализиран през 2021 г. Част от реализирането му е свързана с осъществяване на мобилност в Малта през м. Февруари 2021. По време на тази мобилност участниците взеха участие в структуриран едноседмичен курс на тема: "The Kindergarten Carousel".

Основните цели, заложени в проекта са:

 • Обмяна на управленски опит за усъвършенстване на създадената система за кариерно развитие на педагогическите специалисти, мотивиране на педагогическата колегия за повишаване на квалификацията и мения за работа в екип.
 • Повишаване квалификацията на детските учители и подобряване на условията за придобиване на умения, нужни в информационното общество - чуждоезиково обучение и обучение в информационни и комуникационни технологии.
 • Организация и управление на детската градина - релевантно на съвременните изисквания в образованието и овладяване на нови техники за преподаване, приложими при работа с малки деца.
 • Обогатяване на опита ни чрез наблюденията на организацията, структурата и визията на малтийското образование.

 

"Организация и управление в образованието и обмен на добри професионални практики."

Проектът е спечелен през 2017 г. и е реализиран през 2018 г. Част от реализирането му е свързана с осъществяване на мобилност в Хелзинки, Финландия през м. Април 2018. По време на тази мобилност участниците взеха участие в структуриран едноседмичен курс на тема: "Structured Educational Visit to Schools/ Institutes & Training Seminar in Finland".

 Основните цели, заложени в проекта са:

 • Повишаване квалификацията на детските учители и училищните лидери;
 • Подобряване на условията за придобиване на умения, нужни в информационното общество - чуждоезиково обучение и обучение в информационни и комуникационни технологии;
 • Умерено и успешно комбиниране на основната национална програма с елементи на възпитание и обучение по Мария Монтесори в разновъзрастови групи;
 • Културен обмен;
 • Развитие на уменията за работа в екип;
 • Разработване на съвременен мениджмънт, приспособяващ се към нуждите на конкретните реалности в образованието на предучилищната институция и нейната динамика.

 

"Развитие на умения за общуване на английски език и организация и управление в образованието."

Проектът е спечелен и реализиран през 2016 г. Част от реализирането му е свързана с осъществяване на мобилност в Екситър, Англия. По време на тази мобилност участниците взеха участие в структуриран едноседмичен курс на тема: "Content and Language Integrated Learning (CLIL) - Practical Ideas for the Primary Classroom".

 Основните цели, заложени в проекта са:

 • Стартиране на обучението по английски език в по- ранна възраст;
 • Повишаване качеството на предоставяните образователни услуги;
 • Културен обмен
 • Подобряване на езиковите умения на учителите;
 • Обогатяване езиковите умения на децата;
 • Получаване на знания за други образователни системи;
 • Създаване на нови контакти.

 

  "Училищно развитие и оценка на качеството на началните и средните училища"

Проектът е спечелен и реализиран през 2011 г. Част от реализирането му е свързана с осъществяване на мобилност в Саутхемптън, Великобритания. По време на тази мобилност участникът взе участие в едноседмичен курс на тема: "Качество и оценяване на образованието".

 Основните цели, заложени в проекта са:

 • Запознаване с английската образователна система и условията, при които тя се реализира;
 • Подобряване мениджмънта на детската градина;
 • Оценяване труда на педагогическата колегия;
 • Оценяване на индивидуалното и творческо развитие на учителите и неговото насърчаване;
 • Добиване на нови знания за стандартизирането системата за кариерно развитие на работещите в сферата на образованието.