ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Проект "Спорт"

Ежегодно Детска градина "Зора" участва в проект "Спорт", който се финансира от МОН. Размерът на финансирането зависи от броя на децата в детската градина. С получените средства се закупуват спортни уреди и пособия за децата, организират се спортни празници в детската градина.

Проектът предвижда включване на всички деца от Детска градина „Зора” в разнообразни форми на организирана двигателна дейност с развиващ и формиращ ефект: занимания по физическо възпитание, подвижни игри, спортно-подготвителни игри и упражнения, утринно раздвижване, физкултурен празник със състезателни игри на открито.  Основни подходи, които прилагаме: рационална организация за осигуряване на активен двигателен режим и за оптимизиране на двигателната активност, реализиране на система за ефективно закаляване при двигателна дейност, подходяща педагогическа среда,  поддържане безопасност на уредите и пособията на спортните площадки.