ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 1. Десислава Ивайлова Василева - Директор
 2. Дафинка Кръстева Бодурова - Старши учител
 3. Румяна Стоилова Балтова- Зарева - Учител
 4. Йорданка Пенчова Гюндерска - Старши учител
 5. Цветанка Методиева Спасова - Старши учител
 6. Даниела Цанева Георгиева - Учител
 7. Диана Валентинова Галева - Главен учител
 8. Александър Славчов Андонов - Учител
 9. Мария Климентова Симеонова - Старши учител
 10. Татяна Кирилова Цикловска - Старши учител
 11. Красимира Иванова Мазникова - Старши учител
 12. Таня Павлова Темелакиева - Старши учител
 13. Даниела Димитрова Терезова-Арнаудова - Старши учител
 14. Димитринка Василева Сребърнова - Старши учител
 15. Десислава Тодорова Николова - Старши учител
 16. Ангелина Георгиева Тенева - Учител
 17. Виолета Росенова Илиева - Учител
 18. Силвия Иванова Димитрова - Учител
 19. Мариела Димитрова Янчева - Учител

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 1. Цветанка Василева Цветкова - Помощник- възпитател
 2. Ангелина Георгиева Стоилова - Помощник- възпитател
 3. Северина Красимирова Сотирова - Помощник- възпитател
 4. Нели Иванова Радева - Помощник- възпитател
 5. Лидия Божидарова Станкева - Помощник- възпитател
 6. Габриела Кирилова Шаламанова - Помощник- възпитател
 7. Цветана Василева Петрова - Помощник- възпитател
 8. Ружица Христова Димитрова - Помощник- възпитател
 9. Славянка Георгиева Дотина - Помощник- възпитател
 10. Иванка Йорданова Стефанова - Помощник- възпитател
 11. Елица Милчова Дренска - Помощник- възпитател
 12. Даниела Владимирова Иванова - ЗАС
 13. Виолета Борисова Лангова- Шомева - Готвач
 14. Капка Христова Николова - Готвач
 15. Стефка Христова Димитрова - Работник кухня
 16. Драгомир Димитров Драгомиров - Огняр

  

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

 1. Ива Димитрова Иванова - м.с. в Основна сграда
 2. Евелина Асенова Велкова- м.с. в сграда Градска градина
 3. Искра Георгиева Касапова- м.с. в сграда Таушаница
 4. Златка Борисова Петкова- м.с. в с. Самораново