ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 1. Антонина Димитрова Кирова - Директор
 2. Десислава Ивайлова Василева - Заместник- директор
 3. Дафинка Кръстева Бодурова - Старши учител
 4. Румяна Стоилова Балтова- Зарева - учител
 5. Йорданка Пенчова Гюндерска - Старши учител
 6. Цветанка Методиева Спасова - Старши учител
 7. Даниела Цанева Георгиева - Учител
 8. Диана Валентинова Галева - Главен учител
 9. Александър Славчов Андонов - Учител
 10. Анна Асенова Грахльова - Старши учител
 11. Татяна Кирилова Цикловска - Старши учител
 12. Красимира Иванова Мазникова - Старши учител
 13. Таня Павлова Темелакиева - Старши учител
 14. Даниела Димитрова Терезова-Арнаудова - Старши учител
 15. Димитринка Василева Сребърнова - Старши учител
 16. Ангелина Георгиева Тенева - учител
 17. Мария Климентова Симеонова - Старши учител
 18. Виктория Павлова Манчева - учител

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 1. Цветанка Василева Цветкова - Помощник- възпитател
 2. Ангелина Георгиева Стоилова - Помощник- възпитател
 3. Северина Красимирова Сотирова - Помощник- възпитател
 4. Нели Иванова Радева - Помощник- възпитател
 5. Силвия Иванова Димитрова - Помощник- възпитател
 6. Лидия Божидарова Станкева - Помощник- възпитател
 7. Цветана Василева Петрова - Помощник- възпитател
 8. Ружица Христова Димитрова - Помощник- възпитател
 9. Славянка Георгиева Дотина - Помощник- възпитател
 10. Иванка Йорданова Стефанова - Помощник- възпитател
 11. Даниела Владимирова Иванова - ЗАС
 12. Виолета Борисова Лангова- Шомева - Готвач
 13. Капка Христова Николова - Готвач
 14. Стефка Христова Димитрова - работник кухня
 15. Драгомир Димитров Драгомиров - Огняр

 

 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В ЯСЛЕНА ГРУПА

 1. Йорданка Георгиева Йорданова
 2. Катя Захариева Тодорова

 

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

 1. Ива Димитрова Иванова - м.с. в Основна сграда
 2. Евелина Асенова Велкова- м.с. в сграда Градска градина
 3. Искра Георгиева Касапова- м.с. в сграда Таушаница
 4. Златка Петкова- м.с. в с. Самораново