ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Бюджет

Детска градина "Зора" е на делегиран бюджет, второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

Бюджетът се изготвя по утвърдена от кмета формула, която включва субсидия. Дадени са натурални показатели, на базата на които е утвърден бюджетът. Разпределението му по тримесечия е изготвено на базата на проценти, както се получава субсидията, а именно – 30% за първо тримесечие, 25% за второ и четвърто и 20% за трето тримесечие.