ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Проекти по ПУДООС

В продължение на три поредни години ДГ "Зора" печели финансиране по този проект в размер на 5000 лв. Финансирането се осигурява от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Със спечелените средства са закупувани лаптопи, мултимедийни устройства, озвучителни системи, спортни уреди и пособия за децата, извършвано е облагородяване на дворното пространство.

Цели на проекта:

  • Да се създадат условия за екологично възпитание на децата посещаващи детското заведение;
  • Да се оформят природни кътове- пряко свързани с учебно- образователният процес и формирането на екологична култура;
  • Да се мотивират хората в частност родители , учители и деца, да поддържат и опазват природните богатства на заобикалящата ни природа;
  • Участие в разсаждане, отглеждане и обгрижване на различни растителни видове, които ни хранят, лекуват и създават красота,която ни прави по-добри;
  • Да получат практически умения и знания при разходка сред природата, да се ориентират по информационни табели и географска карта /за 6-7 год. деца/.
  • Да разпознават няколко защитени растителни вида от национален парк „Рила”.