ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Проекти по eTwinning

"Искам да разкажа, прочети ми!"

Този проект бе осъществен съвместно с:

1. II б клас, СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат
2. ЦДГ № 6 „Зора“, гр. Дупница
3. ОДЗ „Пролет“, с. Мосомище

Цели:

1.Насърчаване на четенето;

2.Възпитаване на екологична култура;

3.Даване на основни знания за произхода на хляба.

Задачи:

1.Прочит на приказката „Житената питка“ от второкласниците на децата от двете детски градини;

2.Изработване на Екоеж, засяване на житни семена и проследяване на развитието им;

3.Омесване на обреден хляб. Обяснение на функцията му.