ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

 

 

Тема на обучението: Кризи и бедствия в образователните институции. Организация и кризисна интервенция.
Място на провеждане: ДГ "Зора"
Период на провеждане: 09.12.2022
Начален и краен час: 08.00 - 16.30
Наименование на обучителната организация Център за иновации в образованието "Протекта"
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 19

 

 

Тема на обучението: Професионалният стрес в образованието. Тренинг за мотивация на персонала.
Място на провеждане: ДГ "Зора"
Период на провеждане: 11.12.2022
Начален и краен час: 08.00 - 16.30
Наименование на обучителната организация Център за иновации в образованието "Протекта"
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 19