ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Материална база

Детска градина "Зора" разполага с четири сгради, три от които са в град Дупница, а четвъртата е в село Самораново.

Основната сграда се намира на ул. "Клисура" №2 (квартал Горна Махала). В нея са поместени четири групи с деца, по една от всяка възрастова група. Отоплението в сградата е на газ.

В сградата на ул. "Еделвайс" №12 (в Градската градина) има една разновъзрастова група. Сградата се отоплява с климатици.

В сградата на ул. "Изгрев" №24 А (Таушаница) също има две разновъзрастови групи. Сградата се отоплява с климатици.

В сградата в с. Самораново има две групи, едната от които е яслена, а другата - разновъзрастова. Отоплението е на пелети.

Всички сгради разполагат с много добре организирано дворно пространство. Занималните са обзаведени и оборудвани съгласно всички изисквания. Навсякъде има интернет, всички занимални са оборудвани в компютри, мултимедии с екран, а в някои от тях има интерактивни дъски. Детската градина работи с електронен дневник, благодарение на който родителите ежедневно получават актуална информация за децата си - относно тяхното развитие, постижения и ежедневна дейност.