ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Документи

В прикачените отдолу файлове ще намерите следните документи:

  1. Правилник за дейността на ДГ "Зора"
  2. Правилник за вътрешния трудов ред в ДГ "Зора"
  3. Етичен кодекс
  4. Дневен режим
  5. Седмично разписание
  6. Стратегия на ДГ "Зора" за периода 2016 - 2020 година
  7. Информация относно административната услуга издаване на свидетелство за завършена предучилищна група