ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Обществен съвет

Общественият съвет към Детска градина "Зора", град Дупница е създаден на учредително събрание от 06.01.2020 г.

Членове на Обществения съвет към ДГ "Зора", гр. Дупница:

  1. Мая Караджова - председател
  2. Кристина Паунова - член
  3. Константин Георгиев - член
  4. Василена Минчева - Банска - член
  5. Таня Петрова - представител на финансиращ орган (Община Дупница)