ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Обществен съвет

Общественият съвет към Детска градина "Зора", град Дупница е създаден на учредително събрание от 20.12.2016 г.

Членове на Обществения съвет към ДГ "Зора", гр. Дупница:

  1. Марина Симеонова - председател
  2. Владислава Спасова - член
  3. Евелина Джаджарова - член
  4. Цветомила Зашева - член
  5. Ваня Божкова - член
  6. Иванка Бояджиева - член
  7. Таня Петрова - представител на финансиращ орган (Община Дупница)