ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

По желание на родителите, допълнителните дейности, осъществявани в детската градина са спортни танци и български народни танци. Това е време на истинска радост и забавление на децата. Заедно с ръководителите на съответните групи, децата вземат участие в редица конкурси и обществени събития.