ДГ Зора - град Дупница
Учим, когато играем и играем, когато учим

Всички бъдещи първокласници, биват изпращани от детската градина със специално подготвени тържества, на които присъстват и родителите. Тогава, директорът на ДГ "Зора", връчва тържествено удостоверенията за завършена предучилищна група.